Jeździecki Klub Sportowy 'Sokóle'
© Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, grudzień 2012