Pomnik poświęcony poległym w walkach o niepodległość w latach 1914-1920
© Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, grudzień 2012