Oczyszczalnia ścieków w Retkowie
© Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, grudzień 2012