Zespół parafialny w Stanisławowie
© Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, grudzień 2012